Popularyzacja projektu Plakat / poster Projektu 1.4
Plakat / poster Projektu 1.4 PDF Drukuj Email

plakat A0_brojlery_pl_BIG

 

Wystąpienia w ramach Projektu:

   1. Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu, mgr inż. Kazimierz Kosakowski
   2. Seminarium WPSA, dr inż. Łukasz Latała
   3. 6th-Annual-World-Congress-of-Food-and-Nutrition-2017(WCFN-2017)/ VI Międzynarodowy Kongres nt. Żywności i Żywienia w Chinach, dr inż. Jacek Wereszczaka
   4. II Konferencja Naukowaj „Rolnictwo XXI wieku - problemy i wyzwania” Krzyżowa - 28-29 marca 2017 r. – dr inż. Bogusław Górski
   5. Akademie Kręgu Zdrowa Ziemia – dr inż. Jacek Wereszczaka