Popularyzacja projektu Artykuł - Polskie Drobiarstwo - Biologizacja Kurnika
Artykuł - Polskie Drobiarstwo - Biologizacja Kurnika PDF Drukuj Email

Zrzut ekranu 2018-02-01 o 12.43.07Powodzenie w chowie drobiu zależy od szeregu czynników, z których zwykle kluczową wagę przywiązuje się do potrzeb pokarmowych i likwidacji różnorakich zakażeń. Doskonalone w tym kierunku przez wiele lat działania, z coraz większą ilością antybiotyków, systematycznie wypierały wszelkie pomysły, o korzystaniu z potencjału Natury. Szkoda, że dopiero odpowiednie organy w UE musiały zwrócić uwagę na szkodliwość wielu zalecanych i stosowanych specyfików. Tym bardziej szkoda, że właśnie stamtąd płyną zachęty o poszukiwaniu rozwiązań sprzyjających równowadze środowiska, zwierząt i ludzi.


Czynnikiem wymagającym znacznie więcej uwagi jest środowisko kurnika, do którego trzeba zaliczyć jakość powietrza, jakość ściółki i procesy w niej zachodzące, funkcje probiotyków, zagadnienie dominacji pożytecznej mikroflory.


ZOBACZ CAŁY ARTYKUŁ

 

Wystąpienia w ramach Projektu:

   1. Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu, mgr inż. Kazimierz Kosakowski
   2. Seminarium WPSA, dr inż. Łukasz Latała
   3. 6th-Annual-World-Congress-of-Food-and-Nutrition-2017(WCFN-2017)/ VI Międzynarodowy Kongres nt. Żywności i Żywienia w Chinach, dr inż. Jacek Wereszczaka
   4. II Konferencja Naukowaj „Rolnictwo XXI wieku - problemy i wyzwania” Krzyżowa - 28-29 marca 2017 r. – dr inż. Bogusław Górski
   5. Akademie Kręgu Zdrowa Ziemia – dr inż. Jacek Wereszczaka